Instalacje technologiczne

Od ponad 30 lat firma NIWA zajmuje się wykonawstwem
instalacji technologicznych w zakładach w Polsce i za granicą.

 

 

Kompleksowe wykonawstwo
instalacji procesowych

 • do produkcji chemicznej: kwasy, poliole, biopaliwa, rozpuszczalniki, farby,
 • do produkcji spożywczej: napoje, mleko, czekolada, alkohole, piwo, oleje, soki,
 • zgodnie z wymaganiami dyrektywy PED, normy EN 13445 oraz WUDT,
 • w strefach zagrożonych wybuchem EX, wg dyrektywy ATEX.

Montaż instalacji technologicznych ze stali nierdzewnych oraz stali węglowych

 • instalacje przesyłu produktu dla mediów: ciekłych, sypkich, gazowych, żrących i niebezpiecznych,
 • instalacje mediów technicznych,
 • instalacje chłodnicze,
 • instalacje przesypowe i kanały.

Wsparcie na wszystkich etapach realizacji

Zakup
materiałów
Prefabrykacja
QC
Montaż na miejscu
i nadzór nad montażem
Uruchomienie
Dokumentacja
powykonawcza
Serwis
gwarancyjny

 • Montaż zbiorników i urządzeń,

 • Montaż rurociągów międzyobiektowych.

 • modernizacje i rozbudowy zakładów,

 • relokacje linii produkcyjnych,

 • remonty podczas postojów.

Działamy kompleksowo w następujących branżach

Działamy kompleksowo oferując nie tylko montaż rurociągów na zakładzie, ale również projektowanie i wytwarzanie różnego typu zbiorników  i aparatów czy prefabrykację warsztatową rurociągów, skidów, konstrukcji pierwszo i drugorzędowych. Możemy koordynować pracę kliku branż,  tj. montaż elektryczny czy izolacja.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami
Oferta Instalacje technologiczne
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
Skróty klawiszowe