Przemysł celulozowo-papierniczy

 

Firma NIWA wspiera zakłady branży celulozowo-papierniczej na całym świecie.

Na naszych warsztatach prefabrykujemy spoole/rurociągi, konstrukcje wsporcze, a następnie montujemy je w zakładzie.

Zrealizowaliśmy projekty w takich krajach jak Szwecja, Finlandia, RPA, Urugwaj, Wielka Brytania, Holandia, Austria.

Wspierane branże Przemysł celulozowo-papierniczy
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
Skróty klawiszowe