Kolejny projekt zakończony sukcesem

Kompleksowy montaż mechaniczny i elektryczny stacji wyparnej oraz instalacji technologicznych dla zakładu produkcji soków.

Czytaj więcej