Kontrola jakości

 

Nadzór nad prawidłowością prac i badań sprawuje nasza kadra działu kontroli jakości, której kompetencje potwierdziły najważniejsze jednostki w Polsce, w tym UDT-CERT, IS Gliwice.

Kontrola jakości odpowiada za prawidłowe przeprowadzanie badań i kontroli w zakresie wskazanym w normach, przepisach i specyfikacjach technicznych mających na celu stwierdzenie że urządzenie zostało wyprodukowane, zmodernizowane lub naprawione prawidłowo i nie stwarza zagrożeń podczas prawidłowej, zgodnej z instrukcją eksploatacji.

Do podstawowych działań kontroli jakości należą:

 

1. Wykonywanie badań wizualnych metodą bezpośrednią za pomocą m.in. spoinomierzy, suwmiarek, itp. jak i pośrednią przy użyciu wideoendoskopu.

 

2. Przeprowadzanie badań penetracyjnych stosując gotowe preparaty wykrywające czyli zmywacz, penetrant, wywoływacz pochodzące od renomowanych dostawców.

 

3. Wykonywanie innych badań niszczących, nieniszczących, identyfikacji materiałów w kooperacji z wykwalifikowanymi laboratoriami.

 

4. Wykonywanie pomiarów chropowatości powierzchni po szlifowaniu, po obróbce strumieniowo-ściernej, przylg kołnierzy.

 

5. Wykonywanie podstawowych pomiarów płaskości, prostoliniowości, kołowości, owalności, kształtu.

 

6. Sprawdzanie stopnia skorodowania przed oczyszczaniem oraz stopnia przygotowania powierzchni przed zabezpieczeniem antykorozyjnym.

 

7. Pomiary grubości zabezpieczenia antykorozyjnego.

 

 

8. Ultradźwiękowe pomiary grubości materiału.

 

9. Wykonywanie hydraulicznych prób ciśnieniowych.

 

10. Wykonywanie testów funkcjonalnych polegających m.in. na kontroli działania urządzenia z mieszadłem.

Oferta Aparaty ciśnieniowe i zbiorniki Kontrola jakości
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Większy kursor
Skróty klawiszowe